Ebba Boye og Anja Bakken Riise utfordret i et innlegg forleden regjeringen til å komme med tiltak for å øke farten for å tilpasse til mer sirkulære forretningsmodeller. De oppfordrer også næringslivet til å ta mer ansvar for å skape fortgang i det grønne skiftet.

Vi er helt enige. Alle aktører i en slik verdikjede, både direkte og indirekte, må ta mer ansvar for de aspektene de kan for å påvirke utviklingen av integrerte sirkulære løsninger:

  • Kundene bør være villige til å betale for merkostnadene.
  • Produsenter bør gå over til en «as-a-service»-mentalitet.
  • Regjeringen må bruke sin makt for å fremskynde overgangen til en grønnere økonomi.
  • Finanssektoren skal ikke bare innovere og tilpasse seg finansiering av sirkulære løsninger, men også kunne tilby mer gunstig «grønn» finansiering til denne typen konsepter.
Ana Maria Vasquez Røsjø
Ana Maria Vasquez Røsjø
Carsten Thorne
Carsten Thorne

Tradisjonelle leasing- og leieløsninger har i mange år gjort det enkelt for bedrifter å investere i beste tilgjengelige teknologi: nyere, mer effektivt og mindre ressurskrevende utstyr som oppfyller de høyeste miljøstandardene.

I finansbransjen merker vi nå tydelig at det grønne skiftet akselererer. Leasing som finansieringsform hjelper bedrifter med å redusere CO2-utslippene for eksempel i form av ny lavutslippsteknologi innen transport og anlegg. Sammen med våre samarbeidspartnere utvikles nye finansieringsstrukturer for å støtte sirkulære konsepter og løsninger.

Innen it finansierer vi blant annet Evrys konsept «devise-as-a-service» mot bedriftsmarkedet, og det innebærer finansiering av klienter/smarttelefoner håndtert i et livssyklusperspektiv. Dette inkluderer sikkerhet, drift og service. Evry tar ansvar for at utstyret går til gjenbruk i annenhåndsmarkedet, samt gjenvinning i henhold til de strengeste miljøkrav.

Innen konseptet «grønn mobilitet» finansierer vi Cycleurope Norges konsept «mobilitet-as-a-service» med leieløsninger for elsykler for ansatte. Det omfatter, i tillegg til selve syklene, vedlikehold, reparasjon og returordning etter endt leieperiode.

Leasing har en viktig rolle i overgangen til det grønne skiftet. Det er grunnleggende for vår virksomhet å maksimere livssyklusen til utstyret vi anskaffer og å sikre en høyest mulig verdi på slutten av levetiden til investeringen.

Derfor er det også økonomiske incentiver for å tenke bærekraft i kjernen av alt vi gjør.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.