Steinar Juel spør i DN 24. september hva som bør gjøres med Folketrygdfondet. Vi har stilt oss samme spørsmål, og i løpet av høsten vil vi komme med forslag til svar. Vi har allerede varslet vår eier Finansdepartementet om at vi i løpet av året vil gjøre som vi plikter, nemlig komme med et råd angående vårt mandat.

Steinar Juel har helt rett i at Folketrygdfondet har vokst seg stort i det norske markedet og at det kan by på utfordringer.

Siden 2007 har markedsverdien til Statens pensjonsfond Norge, som Folketrygdfondet forvalter, økt jevnt og trutt. Vi eier nå ti prosent av «fri flyt»-verdiene på Oslo Børs og er dermed den største institusjonelle investoren i det norske markedet.

Vår erfaring er at Folketrygdfondet har en positiv effekt på det norske kapitalmarkedet og på næringslivet. Vi er en aktiv forvalter som bidrar med likviditet og til en velfungerende markedsplass. Vi tror derfor det er liten risiko for at Folketrygdfondet med dagens størrelse vil være en utfordring for likviditeten i markedet. Samtidig ser vi at fondet nå er stort og at investeringsmulighetene i Norge er begrensede.

Folketrygdfondet er godt forankret som del av Statens pensjonsfond, og oppdraget vårt er klart definert: å skape høyest mulig avkastning over tid. Det har vi gjort gjennom å investere i gode selskaper og ved å være en aktiv, ansvarlig og krevende eier.

Norge har tjent meget godt på jobben vi gjør. Såpass godt at tiden kanskje er kommet for å se på rammene vi opererer under.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.