«Grådige hjelpere»? Vi? Eller de som ikke tar den risikoen det er å hjelpe folk ut av uføret?

Dette skriver Sten Arnesen, markedssjef i Bolig & Finans as, i DN 22. oktober, som svar til mitt innlegg som oppfordrer politikerne for å sørge for å få slutt på gjeldsspiralen (DN 19. oktober).

Vi vet ikke om eller hvem Arnesen hjelper. Vi vet også lite om hvor grådig han er. Strengt tatt vet vi vel bare at han ikke tar noen risiko med å hjelpe, men jobber med å tilrettelegge så det kommer lånesøknader til blant annet «omstartslånsbanker».

Han har derfor begrenset ansvar for utformingen av produktene og markedsføringen av dem, utover det hans selskap selv formidler, og han er derfor ikke den jeg mente å kritisere i mitt innlegg.

Endre Jo Reite
Endre Jo Reite (Foto: x)

Å beskrive de tradisjonelle bankene som algoritmemaskiner i et tilsvar på kritikk mot markedsføring av omstartslån, er på den andre siden misvisende. Det brukes mye tid på kredittvurdering, og ikke minst på å strekke seg langt for kunder i en vanskelig situasjon.

Mange lever fett på myten om at alle uten fast stilling og et A4 liv kan glemme å søke en vanlig bank med vanlige renter. Utfordringen med medisinen som vi i boliglånsbanken tilbyr gjeldsofre, er nedbetalingsplaner, oppfordring til forhandling med kreditorer og et uavhengig gjeldsombud.

En tøff nedbetalingsplan kan vanskelig konkurrere med en illusjon om at du med noen tastetrykk og et gebyr som bakes inn i gjelden kan låne deg til en ny start og snart finne veien tilbake til lave renter i en vanlig boliglånsbank.

Det viktigste hinderet for å tilby omstartslån i en rådgivingsbank, er ikke første og fremst den økte risikoen. Risikoen for tap av betydning etter et tvangssalg av bolig er knapt til stede.

Vi stoppes i å tilby omstartslån av den enkle grunn at vi ikke kan distribuere et låneprodukt til en slik pris, uten samtidig å sjekke at det faktisk hjelper kundene til en omstart. Dette er et krav vi og andre banker har til vurdering av renter, og egnetheten på alle våre produkter. Men det tolkes tydeligvis litt ulikt fra bank til bank, og det følges i liten grad opp av myndighetene.

Analyser av hvordan forbrukerne faktisk bruker låneprodukter, er spennende. Når vi har undersøkt bruk av usikret lån etter refinansiering i bolig, inkluderer vi bare rentebærende gjeld. Det tegner seg et bilde av at refinansiering ikke er en løsning for de fleste.

Enda viktigere er observasjonen Finanstilsynet har gjort: De fleste kundene i «omstartslånsbank» kommer seg ikke raskt tilbake til ordinære boliglånsbanker. De fortsetter å betale høye renter lenge.

Enkelte av disse aktørene har lite erfaring fra boliglån og rådgivning, og noen av dem var tidligere blant de mest offensive og aggressive forbrukslånsaktørene

Vi er redd mange bare ender opp med å svekke eget forbrukervern og knytte sine usikrede lån mot boligen. Denne utfordringen blir enda større av at markedet domineres av nye aktører med sterkt voksende utlån.

Enkelte av disse aktørene har lite erfaring fra boliglån og rådgivning, og noen av dem var tidligere blant de mest offensive og aggressive forbrukslånsaktørene. Dette gir grunn til bekymring.

Dersom det viser seg at omstartslån faktisk ikke gir en omstart, og dersom det gis villedende inntrykk av at de løser problemet for gjeldsofrene, så må dette stoppes.

Vi er nok enig om det meste av opplæringstiltak og endringer i gjeldsregister, men slike langsiktige tiltak endrer ikke på situasjonen for de gjeldsofrene som møter stadig flere tilbud om lettvinte lån akkurat nå.

Ære være alle små og store hjelpere, og all ære til de som klarer å kombinere god rådgivning til gjeldsofre med å tjene penger. Sårbare og desperate kunder trenger likevel at vi som samfunn har en særlig omsorg for dem. Det krever tett oppfølging av de som fremstiller seg som hjelpere, og vi må sikre at hjelpen faktisk virker.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.