DN skriver 27. mars om forskjeller i betalingsadferd mellom generasjoner. Her påstås det at generasjonen du er født inn i, forklarer mer enn alderen din, og at dagens unge er mer forsiktige med å ta opp gjeld enn tidligere generasjoner.

Ved plutselige og uforutsette konjunkturomslag faller inntektene til husholdningene raskt, uten at regningene gjør det samme. Det gir flere betalingsproblemer. Misligholdet økte over hele landet under finanskrisen i 2008 til 2010, samt på Sør-Vestlandet under en delvis regional lavkonjunktur etter oljeprisfallet sommeren 2014.

Etter finanskrisen har vi sett nedgang i antall inkassosaker med yngre personer, mens vi har sett en økning blant eldre. Det betyr ikke nødvendigvis at betalingsmoralen er blitt endret.

Sysselsettingsandelen i aldersgruppen 15–24 år falt brått under finanskrisen – og ga økt mislighold – og har fortsatt å falle. Det kommer i hovedsak av at en høyere andel tar lengre utdannelse, samt en noe høyere andel i stønadsmottagere, ifølge tall fra SSB. Uavhengig av de bakenforliggende årsakene til at sysselsettingsandelen blant unge synker, er konsekvensen at inntektene blir lavere.

Dermed får færre tilgang til kreditt.

I mange tilfeller vil personer med liten eller ingen inntekt få automatisk avslag på en kredittsøknad. Det er derfor grunn til å tro at mindre mislighold blant unge først og fremst er et resultat av lavere inntekter.

Endringer i arbeidsmarkedet, fremfor bedre betalingsmoral, er årsaken til nedgangen i mislighold blant personer under 30 år.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.