Valget mellom fast og flytende rente er, eller rettere sagt burde være, et spørsmål om risiko, ikke prognoser (jf. mitt innlegg i DN 1. desember 2018). Det poenget ser ut til å enten være glemt, eller i alle fall ignorert, i en reportasje i avisen 24. august i år. Her blir en ansatt i én av våre større banker sitert på at «det fastrentenivået vi ser i Norge i dag vil ikke vare. Det vil stige i løpet av høsten».

Problemet med uttalelsen er ikke at vedkommende kommer med en prognose. Problemet er at enkeltpersoner og husholdninger kan komme til å ta sin beslutning om fast eller flytende rente ut fra en slik prognose.

Pål E. Korsvold
Pål E. Korsvold

Reportasjen antyder nemlig at bankkunder som ønsker fastrente på boliglån må bestemme seg raskt.

Beslutningen om å velge fast eller flytende rente bør ikke basere seg på prognoser, selv ikke fra eksperter. Det er nemlig ingen ting som tyder på at noen kan prognostisere fremtidige, norske renter med høy grad av nøyaktighet.

Beslutningen bør derfor tas ut fra den enkeltes evne til å håndtere risiko, i dette tilfellet eventuelle uventede økninger i rentenivået.

Over lengre perioder er selvsagt flytende rente typisk noe lavere enn fast rente. Årsaken er at fast rente er en form for forsikring. Og som med forsikring generelt må man betale en premie. I rentemarkedet kommer denne til uttrykk ved at flytende renter i gjennomsnitt over tid ligger under fastrentene.

Det er derfor mange hevder at det over tid lønner seg å låne med flytende rente. Men poenget med forsikring, og faste renter, er å unngå de negative konsekvensene av et uheldig utfall. Derfor forsikrer de fleste av oss huset mot brann, selv om det mest sannsynlig aldri vil brenne og det derfor i gjennomsnitt ikke vil lønne seg å forsikre.

Valget mellom fast og flytende rente er tilsvarende det man står overfor når man skal velge mellom faste eller flytende strømpriser, sikring («fast») av fremtidige valutainntekter, eller brannforsikring («fast»).

Når det gjelder valget mellom faste og flytende renter må den enkelte vurdere konsekvensene for ens økonomi ved at rentene kan stige. Og det er om slike konsekvenser bankene bør gi råd. Ikke med gjetninger om fremtidig rentenivå. Dette er faktisk påpekt i reportasjen av en representant for Forbrukerrådet: « … de som ikke har en personlig økonomi som tåler renteøkninger, bør binde renten».

Det er altså evnen til å håndtere risiko som bør være grunnlaget for valget mellom faste og flytende renter, ikke usikre prognoser om fremtidige renter.

Valget mellom fast og flytende rente er tilsvarende det man står over for når man skal velge mellom faste eller flytende strømpriser

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.