Nordnet går baklengs inn i fremtiden ved å drastisk øke kostnadene ved handel av indeksfond. Unge investorer risikerer å gå glipp av millioner.

Etter tolv år som kunde er det trist å konstatere at Nordnet har gått fra innovativ utfordrer til kjedelig tradisjonell fondstilbyder. Det er for lengst opplest og vedtatt at indeksfond er en rasjonell tilnærming til langsiktig sparing. En forutsetning er derimot at kostnadene for indeksfondet er lave. Nordnet går 1. september fra å være landets billigste tilbyder av indeksfond til å prise seg helt ut av markedet.

Fondsavgifter er et toegget sverd, da man i tillegg til å betale selve avgiften potensielt taper den avkastningen man kunne ha hatt om avgiften i stedet ble (re-) investert. Som kjent er rentesrente-effekten verdens åttende under, og beløpene blir store dersom man har en lang investeringshorisont.

Karl Sivert Skatland
Karl Sivert Skatland

Dette betyr at yngre investorer rammes hardest av avgiftsøkningen.

For min egen del vil kostnadene i min langsiktige portefølje øke til 0,3 prosent. La oss si at porteføljen er verdt 250.000 kroner i dag, og at jeg setter inn 10.000 kroner i måneden med en forventet avkastning på syv prosent. Med en investeringshorisont på 40 år utgjør summen av avgift og tapt avkastning mer enn to millioner kroner (tall fra nettkalkulatoren til candidmoney.com, forutsetter fast årlig avgift på 0,3 prosent).

Det skal sies at avgiften for aktivt forvaltede fond hos Nordnet samtidig vil settes ned. Dette er derimot til liten nytte for den stadig økende mengden rasjonelle penger som flyter inn i passive indeksfond.

I et blogginnlegg skriver norgessjef Anders Skar at Nordnets inntekter fra fond reduseres vesentlig med den nye prismodellen. Dette skal ifølge Skar bety «mer penger til kundene og mindre til Nordnet». Dette er i beste fall naivt. Trenden er at andelen investorer i indeksfond er økende. Nordnet får med prisendringen en økt margin på disse fondene. Samtidig øker kostnadene for investorene. I sum betyr dette mindre penger til meg, og mer penger til Nordnet.

Nordnets spareøkonom, Bjørn Erik Sættem, skrev i et blogginnlegg da han tiltrådte at han ønsket å være «sparernes nye vaktbikkje». Videre skrev Sættem at han måtte «tørre å kritisere selskaper og bransjekolleger». Jeg inviterer herved Sættem til å levere på sitt ord og kommentere hvordan den nye prismodellen for indeksfond kommer sparerne til gode.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.