Innskuddspensjonsloven gir store skjevheter. Bedrifter har adgang til å betale innskudd til pensjonsordning for sine ansatte slik at hverken bedriften eller de ansatte betaler skatt av innbetalingen, eller av avsatte midler. Beskatningen skjer når pensjonen tas ut.

For personer med lønn under cirka 650.000 kroner i året, kan bedriften spare syv prosent av lønnen i pensjon på denne måten, mens selvstendig næringsdrivende kun kan spare fire prosent i pensjon.