LO og Pensjonistforbundet ber i DN 3. april om at det gjennomføres en bredt forankret utredning av mulige endringer i regelverket for fripoliser. Det er et initiativ som fortjener oppfølging.

Storebrand er Norges største fripoliseforvalter.