Vi fikk en god nyhet fra EU-toppmøtet i mars: Storbritannia vil delta i EUs fiskerisamarbeid frem til 2021. Det gir oss et momentum til å stoppe den bølgen av proteksjonisme som nå truer med å slå inn over nabolandene våre rundt Nordsjøen.