Johannes Stefánsson lot seg intervjue av en lang rekke medier også i 2019, inkludert DN, der han fremsatte mer eller mindre identiske påstander. Til granskerne har han vært taus. Det kan virke som om åpenhet kun er viktig når man ikke blir stilt utfordrende spørsmål av dem som har full innsikt.

Samherji har brukt store ressurser på granskningen av operasjonene Stefánsson tidligere ledet. Selskapets styre oppfattet dette som riktig i lys av alvoret i de påstander som ble fremmet. Vi har holdt en lang rekke bankforbindelser, kunder, revisorer, myndigheter og andre interessenter løpende orientert om fremdriften i granskningen og andre arbeidsstrømmer. Styret utpekte det anerkjente advokatfirmaet Wikborg Rein til å bistå, som også har en ledende posisjon innen internasjonal maritim sektor.

Det overrasker oss at DN nok en gang fremstår som mikrofonstativ for Stefánsson uten at han utfordres i nevneverdig grad. Det skal påpekes at Stefánsson ikke fremsetter påstander om noe han har observert, men snarere om angivelig kritikkverdig aktivitet han selv bedrev som autonom leder av et av våre datterselskaper, svært langt fra Island.

Dette er ikke forum for å imøtegå Stefánssons påstander i detalj. Vi har brukt store ressurser på å danne oss et korrekt faktisk bilde av relevant kontekst, og vil ta opp dette i adekvate kanaler. Det er imidlertid betimelig å gi et par korte eksempler.

Konsulenthonorar står ifølge Stefánsson sentralt i måten tvilsomme betalinger i Namibia ble utført. Slike honorar har også stått sentralt i vår granskning. Betalingene er saumfart når det gjelder kontraktsgrunnlag, berettigelse for tjenestene som ble levert, eierskap bak betalingsmottagere, osv. Men det er udiskutabelt at det var Stefánsson selv som etablerte kontakt med samtlige konsulenter som ble benyttet i Namibia. Det var også han som hadde så å si all kontakt med disse konsulentene inntil hans avgang.

Stefánsson siteres videre på at: «Ok, det er slik de gjør det. Jeg må være lojal til sjefen, tenkte jeg.»Samherji har operert i snart 40 år i en rekke land. Dette er første gang vi noensinne utsettes for denne type beskyldninger, og da knyttet til betalingsstrukturer organisert i et datterselskap under Johannes Stefánssons egen autonome ledelse. Vi reagerer derfor sterkt på påstanden om at «det er slik de gjør det», og at Stefanssons angivelige handlinger skal ha vært utført som noen form for lojalitet. Vi skylder våre flere tusen fantastiske ansatte og store antall interessenter på Island og internasjonalt å understreke dette.

Stefánsson gjentar sine påstander fra 2019 om at Samherji skal ha brutt sivilrettslige avtaler i Namibia. Som så mange større konsern har Samherjis datterselskap hatt sivile tvister internasjonalt. Vi respekterte Namibias system for løsning av slike tvister. Det endte med full seier i det namibiske rettssystemet, representert av lokal namibisk advokat. Slik kommer vi også til å forholde oss til eventuell fremtidig uenighet. Stefánssons udokumenterte påstander omkring påstått sivilrettslig løftebrudd blir da av mindre betydning.

Johannes Stefánsson har, gjennom sin advokat, gjentatte ganger blitt invitert til intervju med Wikborg Rein. Han var en åpenbar kilde til informasjon for granskningen, og det var ønskelig å snakke med ham. Han kunne stilt vilkår for å stille til intervju, herunder hvor det skulle foregå. Wikborg Rein gjennomførte intervjuer i flere land basert på ønsker fra dem som skulle intervjues. Men som den eneste av alle som ble spurt, avslo Stefánsson gjennom sin advokat disse forespørslene.

DN spør Stefánsson om han vurderte å varsle internt i Samherji før han varslet til media. Dette er et godt spørsmål. Stefánsson svarer unnvikende. Faktum er at Stefánsson aldri varslet om mulige kritikkverdige forhold internt, hverken til sine ledere eller til styret i selskapet. I tråd med mange lands lovgivning og beste praksis skal det som hovedregel først varsles om mulige kritikkverdige forhold internt til noen som kan gjøre noe med disse. Det er lite i Stefánssons handlingsmønster som vitner om en genuin vilje til å ta opp de angivelige forholdene han forteller om til journalister på en målrettet og konstruktiv måte.

Samherji har latt enkeltpersoner eksponere datterselskaper på kritikkverdig vis. Vi er i en omfattende prosess med implementering av compliance-systemer i vår globale virksomhet for at det aldri skal skje igjen. Samherjis styre har satt seg en ambisiøs målsetning om at konsernet skal bli bransjeledende i global fiskeriindustri innenfor compliance, governance og internkontroll. Dette er en ambisjon vi er forberedt på å svare for overfor konsernets mange interessenter i årene som kommer.

Rettelse: Innlegget ble ved en feiltakelse først publisert med bilde av assosiert partner Bjørn Richard Johansen i First House. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.