Det manes til kamp langs kysten. Flere utvalg har foreslått endringer i fiskerinæringen som potensielt kan få store konsekvenser. Vi har sittet i ett av disse, den såkalte Pliktkommisjonen, hvis rapport la grunnlaget for den ferske stortingsmeldingen om trålernes pliktsystem. Det er engasjement og meningsutvekslinger, og nettopp slik  kommer vi videre – ved å debattere viktige samfunnsspørsmål.

Samtidig er det på sin plass - i en tid hvor det postfaktuelle står sentralt - å minne om etterrettelighet, kildekritikk og betydningen av en saklig debatt basert på kvalitetssikret kunnskap.