EØS-debatten tegner allerede til å sette sitt preg på valgåret 2021. Den ferske handelsavtalen mellom EU og Storbritannia kan bli en fristende modell for et mer normalt handelsregime mellom Norge og Unionen.

Dagens Næringsliv advarer mot slike fristelser. Avisa ønsker seg helt inn i EU, men ser at frikobling fra EØS vil gjøre den drømmen enda fjernere. Lederartikkelen i DN 29. desember konstruerer et fortegnet virkelighetsbilde av et Norge utenfor EØS. Leseren blir fortalt at det blir «stans, inspeksjon og byråkrati» ved grensene for eksport av norsk sjømat.

Det er en forslitt fiskeskrøne.

EU forlanger av partnere et såkalt ekvivalenssystem, det vil si at handelspartneren må demonstrere at landets regler ivaretar samme formål som EUs egne regler. På veterinærområdet har Norge overtatt og etablert samme regelverk og kontrollsystem som EU-stater har. Dette kan vi gjøre i eller utenfor EØS. EU har inngått 15 ulike typer handelsavtaler med tredjeland hvor man har kommet til enighet om forenklet grensekontroll på veterinærområdet.

Norge er overlegent største sjømatleverandør til EU-markedet. EUs fiskeindustri hungrer etter kortreist norsk fisk og har ingen interesse av å sløye seg selv. Sist gang EU forsøkte seg med straffetoll på norsk laks – på tross av EØS-avtalen – opplevde EU et opprør fra sin egen fiskeindustri.

Samtidig skjer den store eksportveksten for norsk sjømat i Asia. Ingen er mer kresne på fiskekvaliteten enn japanerne. De vil garantert ikke ha gammel laks i sin sushi og sørger for smidig og rask grensekontroll.

Midt under koronakrisen som har rammet andre markeder, melder Norges sjømatråd om en makrellboom til Japan og Sør-Korea. Det skjer til tross for relativt høy innførselstoll til Japan, inntil en frihandelsavtale er på plass. Med Sør-Korea har Efta en frihandelsavtale, med nulltoll på blant annet makrell siden 2011.

Fiskeriene og sjømatnæringen har lite å frykte ved en uttreden fra EØS. Nye handelsavtaler gir nye og tollfrie muligheter, også overfor EU.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.