Kunnskap og kompetanse belønnes vanligvis i norsk arbeidsliv. Den midlertidige og ekstraordinære arbeidsgiveravgiften bryter med dette prinsippet. Vi håper regjeringens budsjettpartner SV får gjennomslag og at avgiften blir fjernet en gang for alle.

Ingeniører og teknologer har kompetanse som er høyt etterspurt, blant annet fra virksomheter som innoverer og omstiller slik at Norge skal klare det digitale og grønne skiftet.