lederplass den 15. september skriver DN om regjeringens forslag om innføring av norsk lønn på utenlandske skip. Det hevdes at det er et «stort hull i skroget» på forslaget. Det er ikke bare ett, men flere hull.

Regjeringen er normalt opptatt av at nye reguleringer skal være i tråd med internasjonale forpliktelser. I høringsforslaget innrømmes det at noen av forslagene er «upløyd mark» med tanke på folkeretten. Regjeringen velger altså med åpne øyne å utfordre grensene. Vi advarer sterkt mot et slikt kursskifte.

Påstander om sosial dumping blir ikke mer riktig av at de gjentas ofte. Utenlandske sjøfolk er omfattet av tariffavtaler med norske og utenlandske fagforeninger. Det er ikke urettferdig og uanstendig at disse avtalene legges til grunn.

Tariffavtalene er folkerettslig beskyttet mot overstyring fra nasjonale myndigheter og må derfor respekteres av Norge.

I forslaget er det redegjort for at det er «uklart» hvorvidt forslaget er i tråd med Norges forpliktelser etter EØS-avtalen. Vi legger til grunn at denne uklarheten avklares gjennom nødvendig dialog med Esa før et eventuelt lovforslag fremmes for Stortinget.

Forslaget kan hverken kontrolleres eller håndheves rettferdig. Omtalen av tilsyn og kontroll viser at regjeringen ikke forstår at lønn utbetales etterskuddsvis. Dermed vil svært mange skip ha forlatt norske farvann når utbetalingen finner sted.

Norske kontrollører har ikke mulighet til å oppsøke rederi- eller bemanningskontorer i utlandet for å kontrollere lønnsutbetalinger.

Forslaget er såpass lite gjennomarbeidet at det rett og slett bør legges i skuffen.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.