DN peker på at det ville være en fordel om ansatte innenfor helsesektoren jobber lenger (19. september). Lederartikkelen støtter tiltak som bedre grunnbemanning, turnus bedre tilpasset ansattes behov og at man bedre griper fatt i slitasjeproblemene. Problemet med at fire av ti jobber deltid og at mange blir uføre nevnes.

Men ingenting om pensjon. Hør på sykepleier Liv Hauglis ord: «Hvis vi som er seniorer kunne jobbe 80 prosent, men ha 100 prosent lønn, ville mange bli værende.» (Aftenposten 14. september). Mange kommuner, som Bærum, hadde ordninger som ga ansatte over 62 fire dagers uke med full lønn. I barnehagene fikk ansatte det samme. Begge deler finansiert delvis ved at det var billigere å legge til rette for flere år i arbeid enn at ansatte tok ut AFP.

AFP som førtidspensjon er nå snart historie, også i offentlig sektor. På den måten blir alle økonomiske incitamenter som gjør det fordelaktig for arbeidsgiver å legge til rette for at eldre jobber lenger også borte. I stedet satses alt på at ansatte skal presses til å jobbe lenger, ved at vilkårene for tidlig avgang blir så elendige at de ikke har noe valg.

Hva med i stedet å satse på en førtidspensjonsordning som gjør at mange som trenger det, kan gå av tidlig, men andre kan velge redusert arbeidstid med full lønn i stedet? Kanskje kunne dette også vært en del av løsningen når man på ny diskuterer særaldersgrensene?(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.