Mens flyselskaper har forbedret både salgs- og betjeningsprosesser for å tilfredsstille passasjerenes forventninger og spare penger, er selskapenes operative driftsmodeller tilnærmet de samme som på 1970-tallet.

Dagens ansettelsesmodeller og mangel på arbeidskraft er noen av de viktigste årsakene til at flynæringen vil slite i mange år fremover. Noe av det mest alvorlige er at bransjen har mistet sin tiltrekningskraft blant de unge.

Klimaambisjoner, bærekraftsmål og bruk av ny teknologi vil redusere behovet for forretningsreiser fremover, men globaliseringen og utforskertrangen er ikke på vikende kurs. Samtidig vil en lenge varslet pilotmangel over hele verden tvinge selskapene til å parkere fly på bakken, selv om stadig flere mennesker får lyst og råd til å reise.

Etter å ha tilbrakt et helt arbeidsliv i flybransjen er min vurdering at mangelen på fleksibilitet for piloter og annet flypersonell er hovedårsaken til at tidligere ansatte ikke har lyst til å returnere til den bransjen de ble permittert eller oppsagt fra. Riktignok opplever hele reiselivet i vår del av verden mangel på arbeidskraft, slik også andre næringer gjør, men arbeidsvilkårene i flybransjen er etter min oppfatning mer bakstreverske enn andre steder.

Det har vært lite oppmerksomhet om gammeldagse ansettelsesforhold i bransjen, men faktum er at fagforeningene og selskapene har gjort det vanskelig – i noen tilfeller nesten umulig – for piloter og kabinpersonell å skifte flyselskap uten å miste ansiennitet, stilling og lønnsgoder.

Dette står i sterk kontrast til andre bransjer, hvor erfaring fra ett selskap gir muligheter for enten tilsvarende jobb, eller opprykk hos konkurrenter.

Jeg har stor respekt for fagforeningenes kamp for ordnede arbeidsforhold, men skandinaviske fagforeninger har dessverre bidratt til å begrense mulighetene for egne medlemmer. I stedet for å kjempe for økt fleksibilitet og ordninger som vil gjøre det attraktivt for unge mennesker å søke pilotutdannelse og en karriere i luften, har tillitsvalgte fokusert på ansiennitet og etablerte goder.

Fagforeninger som tar til orde for nedleggelse av egen virksomhet undergraver dessuten tilliten til hele bransjen – blant passasjerer, investorer og potensielle medarbeidere. Skal vi få unge mennesker til å søke pilotutdannelse og satse på en karriere i luften, må bransjen både fornye seg og fremsnakkes, ikke minst av tillitsvalgte for dem som allerede jobber der.

Dagens avtaler gjør at erfaring fra én flytype i ett selskap ikke kvalifiserer til en tilsvarende jobb på samme flytype i andre selskaper. Mens virksomheter i andre næringer sørger for at egne medarbeidere får tilleggsutdannelse som gjør dem relevante og attraktive også på det eksterne arbeidsmarkedet, har flybransjen gjort det tilnærmet umulig for egne ansatte å søke nye utfordringer.

Dette var utgangspunktet for etableringen av AAP Aviation (tidligere OSM Aviation) i 2013. Da pandemien brøt ut, hadde vi 6000 ansatte over hele verden og leide ut piloter og flypersonell til små og store flyselskaper som ønsket å konsentrere seg om passasjerbetjening og flyvning, og som overlot opplæring, ansettelsesforhold og administrasjon av medarbeidere til oss. Nå gjenoppbygger vi virksomheten under et nytt navn, AAP (All about people) Aviation, og opplever stigende etterspørsel fra flyselskaper i ulike deler av verden.

Vi bringer den norske arbeidslivsmodellen ut i verden: Ansatte får fast ansettelse med lønns- og arbeidsvilkår som er konkurransedyktige i de landene der vi er representert, samtidig som de får tilgang til flere karrieremuligheter enn om de var ansatt i et flyselskap. Modellen gjør det også mulig for flyselskaper å utvide operasjoner utenfor sine tradisjonelle hjemmemarkeder, og hevde seg i internasjonal konkurranse.

Internasjonal luftfart står overfor store endringer. Nye spesialistmiljøer utvikles, rollene endres og flyselskapene er under et stadig sterkere press for å være konkurransedyktige.

Det er ikke rom for dinosaurer, hverken i luften eller på bakken. Flyselskapene må tenke nytt når det gjelder rekruttering, behandling av egne medarbeidere og driftsmodeller. Og fagforeningene burde bidra til å gjenskape magien ved å jobbe i luften, i stedet for å tvinge egne arbeidsgivere ned i knestående.

Fagforeninger som tar til orde for nedleggelse av egen virksomhet undergraver tilliten til hele bransjen

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.