Kjetil Wiedswang er like forferdet som meg over justisministerens manglende vilje til å hjelpe mennesker i nød i Middelhavet. Men når han skriver at reglene om berging ikke ble skrevet med tanke på Leger uten grensers redningsskip (DN 16. juli), er jeg uenig. Havretten gjelder. Men problemet ligger uansett et helt annet sted.

Det er lang tradisjon for bergere som forbereder seg på og oppsøker situasjoner der de kan berge. Dette har reddet mange liv. De internasjonale reglene gir til og med en særlig belønning til bergeren i slike tilfeller (se sjøloven paragraf 446 bokstav j).

Selv om dette ikke hadde vært tilfelle, ville plikten og retten til å berge vært krystallklar.

Problemet er at man ikke har regler for hva som skal skje med dem som er berget og kommet om bord i redningsskipet, bortsett fra menneskerettighetene. Selv om flyktninger om bord ikke uten videre har rett til å komme hit, kan ikke Norge være bekjent av ikke å engasjere seg for dem. De er fortsatt mennesker i nød.

Norske skip har plikt til å berge, og da må norske myndigheter hjelpe dem å løse problemet med de bergede. Det har Norge alltid gjort før.

Skal Norge tiltrekke seg internasjonal skipsfart, må skipene kunne stole på at norske myndigheter ikke lar dem i stikken med reddede om bord. Dette handler om Norge som skipsfartsnasjon. Disse personene må hjelpes der de er – om bord på et norsk skip.

En får ikke færre til å flykte ved å slutte å redde dem, like lite som en får slutt på dårlige handelsskip ved å nekte å gi dem assistanse i nød. Men flyktningstrømmen kan nok stanses om Vesten virkelig hjelper folk der de er i landene de flykter fra, og ikke bare bruker dette slagordet som en rettferdiggjøring for å nekte å hjelpe mennesker i nød.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.