Professor Janne Haaland Matlary har i sitt innlegg i DN 18. september, «Skamløs bruk av skam om Moria», skrinlagt elementære statsvitenskapelig krav til faglig metode. Hun fremsetter den ene påstanden etter den andre uten grunnlag i fakta og som hennes meningsmotstandere aldri har forfektet, for deretter å argumentere for at de tar feil.

Et par eksempler:

Matlary hevder innledningsvis at NGO-ene skamløst sier de som ikke vil «ta inn flest mulig migranter og flyktninger til Norge, bør skamme seg». Jeg kjenner ikke en eneste toneangivende norsk NGO som hevder dette. Mange av oss mener Norge burde ta imot flere enn regjeringens vedtak om 50 asylsøkere fra Hellas. Flyktninghjelpen har forslått 750, hvilket utgjør en prosent av antallet nye asylsøkere Hellas fikk, bare i fjor. Og de hadde langt flere fra før. Avstanden til Matlarys fantasifulle påstand om at vi vil ha «flest mulig» gjør hennes videre argumentasjon meningsløs.

Hun påstår at unge afghanere «er alle sendt og betalt av sine storfamilier for å være brohoder inn i Europa». 60 enslige mindreårige afghanere som kom til Norge i 2019, fikk sin asylsøknad vurdert av UDI. Av dem fikk 57 innvilget permanent opphold, to midlertidig opphold og en fikk avslag. Det er intet faktagrunnlag for påstanden om at de først og fremst er brohoder og ikke har et reelt behov for internasjonal beskyttelse. Historisk er det ikke slik at de fleste av dem søker familiegjenforening for at storfamilien skal komme etter. Vi deler håpet om at fredssamtalene for Afghanistan skal lykkes, men det er fortsatt et land der det ofte kan være farlig å være ung mann. Konflikten har økt i omfang de senere årene og tvangsrekruttering til ulike væpnede grupper er utbredt.

Europakommisjonen har erkjent at Europa ikke har håndtert Hellas og Moria på en akseptabel måte – og har lenge tatt til orde for at andre europeiske stater skal ta imot flere asylsøkere derfra, av humanitære så vel som politiske samarbeidsgrunner. Mange norske NGO-er deler EU kommisjonens syn – og mener dette ikke er spesielt skamløst.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.