Mediene pøser ut artikler om grønn finansiering, taksonomi, «Fit for 55» og omstilling. Både styret og ledelsen kan kjenne seg overveldet av denne grønne tsunamien. Særlig gjelder det i små og mellomstore bedrifter som ikke har dedikerte ressurser til å håndtere bærekraft.

Men fortvil ikke, med enkle grep kan bærekraftsarbeidet dras i riktig retning. Første steg er at styret må sette bærekraft på agendaen på neste strategisamling.

Her er syv råd til styret:

1. Bygg kompetanse

Styret har det overordnede ansvar for forsvarlig drift av selskapet. Undersøkelser viser at norske styremedlemmer har lite formalkompetanse innen bærekraft. Sett som et minimum av tid til et foredrag om siste nytt innen bærekraft som en del av forberedelsene til strategiarbeidet. Sitter du selv i styret? Vurder i så fall om det er på tide med et kompetanseløft innen bærekraft.

Cecilie Koch Hatlebrekke
Cecilie Koch Hatlebrekke

2. Velg et rammeverk

Velg et standard rammeverk for bærekraftsarbeidet. Mange har erfaring med å ta utgangspunkt i FNs bærekraftsmål. Det er et godt utgangspunkt, men for mer konkret veiledning anbefaler vi World Economic Forums (WEF) rapport «Measuring Stakeholder Capitalism». WEF har lansert et rammeverk som tar hensyn til FNs bærekraftsmål, samt de mest brukte bærekraftsstandardene som for eksempel Global Reporting Initiative (GRI) og Sustainability Accounting Standards Board (SASB).

Linda Rudolfsen Myklebust
Linda Rudolfsen Myklebust

I henhold til WEF bør selskapet vurdere 21 grunnleggende temaer. Velg de temaene som er relevante for ditt selskap – og forklar kort hvorfor de resterende ikke er aktuelle. I tillegg er det 34 avanserte for mer avansert bærekraftsarbeid og rapportering. Det viktige er å finne et rammeverk og verktøy som passer selskapet.

3. Analyser hva som er vesentlig for bedriften

Styret og ledelsen må orientere seg om hvilke krav og forventninger som stilles til selskapet. Hvilke forventninger har kundene deres? Eierne, bankene, de ansatte? Omfattes selskapet av taksonomien? Må dere planlegge for rapportering i henhold til den nye åpenhetsloven? Er det nye tekniske krav på trappene som for eksempel reduksjon av utslipp, avfallshåndtering eller rapportering på bruk av naturressurser?

Spørsmålene er mange, og det er ulike måter å angripe dette på. Best practice er å lage en vesentlighetsanalyse. Vår erfaring er at selskapets ledelse ofte har god innsikt i disse spørsmålene. I stedet for å lage en omfattende prosess, kan man ta en enklere tilnærming for å komme i gang.

4. Oppdater strategien

Etter vår oppfatning bør bærekraft være en integrert del av selskapets strategi. Er dere en hjørnesteinsbedrift som er opptatt av å skape lokale arbeidsplasser så kan FNs bærekraftsmål 8: Anstendig arbeid og økonomisk vekst være et godt utgangspunkt supplert med en konkret målsetning om å opprettholde eller øke de lokale arbeidsplassene. Dette målet er forklart nærmere i WEF under Prosperity – Employment and Wealth Generation som viser til GRI-standarden. Strategien bør inneholde konkrete mål og KPI-er for hvordan fremdrift skal måles.

5. Action, action, action

Når styret har vedtatt strategien er det ledelsens jobb å sette den ut i livet. De ansatte må forstå hva de skal jobbe mot for at strategien skal kunne lykkes. Styret har imidlertid også et ansvar her. Styret skal følge opp ledelsens arbeid og se at kursen er riktig. For mange bedrifter skjer dette kun én gang i året, men vår anbefaling er at styret bør be om en oppdatering på fremdrift i henhold til strategien med jevne mellomrom.

6. Rapporter

En vesentlig komponent i bærekraftsarbeidet er å fortelle om hva selskapet gjør og ikke gjør. WEF viser til ulike standarder, men i praksis er nok GRI-standarden fremdeles den mest brukte. Rapporteringen bør basere seg på etterrettelig dokumentasjon og det gjelder å unngå grønnvasking. Gjennom valg av standard får man også veiledning på hvordan måling av fremdrift kan gjøres. Gode KPI-er er også vann på møllen for selve bærekraftsarbeidet.

7. Gjenta

Vips, så kan dere vise til en konkret strategi, tiltak, resultater og rapportering. Neste gang forbedres arbeidet og dere kan sette dere nye mål. Vi tør garantere at aksjonærer, kunder, banker og ansatte vil gi dere honnør for arbeidet. Trenger dere bistand så finnes det tilgjengelig, men ikke vær redd for å gå i gang. For mange byr muligheten seg allerede i høst!(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.