Det er vanskelig å følge Abid Q. Rajas logikk i innlegget «Mer pappaperm betyr mindre kjønnsroller og mer valgfrihet» (DN 2. februar). Han er i ferd med å miste barnets og mors behov av syne. De mødrene som trenger mer tid til rehabilitering etter fødselen, må bli hørt og sett og få gjennomslag for det uten at det skal koste henne og familien tap av permisjonstid og inntekt.

Menn og kvinner er, udiskutabelt, helt forskjellige både fysisk og psykisk. Vi må ta høyde for disse forskjellene når politikerne skal fordele permisjonstiden mellom mor og far. Permisjon skal vel først og fremst være for barnet og barnets beste, så kommer mor som en god nummer to, og så far.

Å trekke likestillingskortet i denne problemstillingen er skivebom. Mor går svanger, føder, ammer og trenger å rehabilitere kroppen etter svangerskap og fødsel. Far trenger ikke det. Naturlig nok er mor og barn nærmest knyttet til hverandre i tidlig fase.

Mor føler i mange tilfeller at hun må ut i arbeid igjen før ammingen er naturlig avsluttet og hun er fysisk klar. Å legge til rette for ammetime på jobben kan for noen være en god løsning – så lenge valget er tatt av mor og ikke av Raja og andre politikere.

Enkelte kvinner har gleden av og krefter nok til å nærmest hoppe ut av barselsengen og komme seg ut i jobb. Fungerer det også for barn, og far, er det strålende så lenge det er mor som tar valget. De fleste nybakte mødre trenger imidlertid tid til å finne seg selv igjen. Dette hensynet bør være viktigere enn at far skal kjenne på et såkalt likeverd og familieansvar ved å ha kl. 8 til16-vakt for barnet femten uker av denne kanskje viktigste tiden for mor og barn.

Raja bekymrer seg for den økende tendensen til at kvinner tar mer ulønnet permisjon, tre av ti kvinner). Kan grunnen for denne utviklingen være at foreldrene ønsker å legge føringer for sitt barns utvikling selv og ta tilbake ansvaret for omsorg og utvikling av eget barn?(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.