DN skrev nylig at norske fondsforvaltere har skrudd prisen kraftig opp på fond som tilbys via distribusjonspartnere som Nordnet. Det er på sin plass av DN å omtale kritikkverdige forhold i bransjen, men når Alfred Berg Kapitalforvaltning nevnes som en av aktørene med prispåslag, må vi få modifisere.

Våre fond har ikke blitt dyrere for sluttkunder. De har tvert imot blitt billigere hos de aktørene som har endret sine prismodeller. Et av de mest solgte fondene på Nordnets plattform, Alfred Berg Gambak, kostet med Nordnets gamle prismodell to prosent. I dag koster fondet 1,5 prosent. Det gir en prisreduksjon på 25 prosent. Tilsvarende gjelder for våre andre aktive aksjefond.

Dernest: Prisen vi tilbyr våre distribusjonspartnere er i prinsippet uendret. Det stemmer at vi har justert ned den såkalte returprovisjonen vi gir til enkelte partnere, etter at disse har innført nye prismodeller. «Nettoprisen» våre samarbeidspartnere betaler, er i prinsippet som før. Det DNs artikkel ikke sier noe om, er hvorfor vi har justert ned provisjonen. For å forstå det, må vi forklare konteksten.

Nye lover og reguleringer innføres jevnlig i fondsbransjen. En av de mest sentrale endringene nå er de nye prismodellene for fondstilbydere. Bakgrunnen er implementeringen av EUs MIFID II-regelverk. I en årrekke har bransjestandarden vært at fondsforvalterne (produsentene) og fondsdistributørene (selgerne) deler fondenes forvaltningshonorar 50/50. Selve inntektsdelingen skjer ved at forvalter gir selger en returprovisjon tilsvarende halvparten av årlig forvaltningshonorar. Modellen gir selger incentiver til å selge dyre (aktive) fond i stedet for billige (passive/indeks) fond. Jo dyrere fond, jo større returprovisjon. Den praksisen vil Finanstilsynet nå til livs.

Et tilleggsmoment er at Finanstilsynet mener det er urimelig at en selger skal ta 100 prosent prispåslag kun for å videreselge et produkt. Skal man ta seg så godt betalt må det dokumenteres at man øker produktets verdi, eksempelvis gjennom god finansiell rådgivning eller gode rapporteringsløsninger. Er man kun selger, må påslaget være mindre.

Som en følge av dette må prisingsmodellene i bransjen endres. Modellene hos både distributører og forvaltere vil se annerledes ut fremover. I påvente av avklaringer fra bl.a. Finanstilsynet er det fortsatt en del usikkerhet knyttet til hvordan de nye prismodellene blir. Foreløpig har derfor kun noen få aktører endret modellene. En av disse er Nordnet, som trekkes frem i DNs artikkel. Som en konsekvens har også noen forvaltere gjort justeringer på sine prisingsmodeller, herunder Alfred Berg. Flere endringer vil komme og de andre markedsaktørene vil følge etter.

Nordnet varslet oss om at de fra 1. september ville belaste forvalterne med kostnader for tilgang til fondsplattformen. Andre fondsplattformer har innført tilsvarende kostnader. Det er for å kompensere for denne kostnaden vi har redusert returprovisjonen til disse aktørene. «Nettoprisen» er, som nevnt, i prinsippet som før. Endringen i modellen er gjort i full forståelse med de aktørene det gjelder.

Vi har lagt samme prinsipp til grunn når vi har søkt Finanstilsynet om godkjennelse for såkalte nettoklasser i våre fond. Kostnader vi blir pålagt av dem som selger våre fond påvirker nettoprisen. Dette har Finanstilsynet også godkjent.

Andre distributører har kuttet sine priser uten å pålegge oss kostnader. For disse er returprovisjonen uendret.

Finanstilsynet har uttrykt sterk misnøye med at distributører av fond kompenserer for tapte provisjonsinntekter ved å kreve betaling fra forvalterne. Skulle det vise seg at fondsdistributører, som Nordnet, ikke innfører slike kostnader likevel, vil vi selvsagt justere våre priser tilsvarende. Når våre distribusjonspartnere kutter kraftig i prisene de tilbyr sine kunder, skal dette komme kundene til gode – ikke oss forvaltere.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.