Forbrukslån og inkasso på slike lån er spesielt lønnsomt blant annet på grunn av muligheten til å videreføre renten i kredittavtalen i inkassosaken.

Flere av de største inkassoselskapene har egne finansieringsforetak som kjøper opp forfalte krav, og de har forpliktet seg til såkalte forward flow-avtaler: kjøp av misligholdte lån fremover. I blant annet Kredinors årsrapport for 2018 fremkommer årsaken til at det er så vanskelig å finne løsninger i disse sakene (side 26):

  • Kredinor Finans har lån hos DNB/Nordea med en ramme på cirka 1,3 milliarder kroner, hvor den gjennomsnittlige renten omtales å være 5,27 prosent.
  • I en inkassosak som har sin bakgrunn fra en kredittavtale, tillater forsinkelsesrenteloven at man tar den løpende renten på kredittkortet (paragraf 3). Dersom dette kortet har en effektiv rente på 27 prosent, ser man godt hvorfor denne typen inkasso er lønnsomt: 22 prosentpoeng i rentemargin.
  • Vanlig forsinkelsesrente er 8,5 prosent, og vi ser at man ville ikke ha hatt samme iver etter å kjøpe opp forbrukslån hvis man ikke kunne ta den løpende renten i avtalen. Fortjenesten ville ha vært knappe tre prosentpoeng.

I de fleste tilfeller er det ikke mulig å betale gjelden når forsinkelsesrenten løper løpsk. Kostnaden veltes da etter hvert over på skattebetalerne i form av at folk faller ut av arbeidslivet, blir syke, samt at dette ofte går ut over barna – og problemene fortsetter ut i neste generasjon.

Inkassoselskapet setter seg i en egeninteresseposisjon ved å låne penger for å kjøpe opp krav. Egeninteressen kommer av at selskapet taper penger ved å tilby skyldner en løsning som han/hun kan klare, samt at selskapet gjør seg selv til kreditor istedenfor en nøytral inkassator.

Dette er i strid med inkassolovens forarbeid (NOU 1983:8 kapittel 7.2-7.3) og kan også stride mot advokatforskriften (paragraf 12), da inkasso kan ses på som juridisk tjenesteyting. Selskapet skal være en nøytral inkassator.

Finland har nylig satt ned sitt rentetak fra 50 prosent til 20 prosent, den løpende renten kan kun tas i 180 dager etter at gjelden er misligholdt, og endelig foreldelse er satt til 20 år etter mislighold.

Justisdepartementet bør ta forsinkelsesrenteloven og loven om foreldelse av fordringer inn i mandatet til arbeidsgruppen som ser på inkassoloven. En studietur til Finland er kanskje på sin plass?(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.