Mathilde Fasting, idéhistoriker og siviløkonom, medlem av Barnefamilieutvalget

Foreldrepenger for fremtiden

Publisert: Oppdatert:

Det store flertallet vokser opp i familier der begge foreldrene jobber. Barna går i barnehage etter at foreldrepermisjonen er over, men mors fravær i forbindelse med barnefødsler er mye mer omfattende enn fars, sier forfatteren.
Det store flertallet vokser opp i familier der begge foreldrene jobber. Barna går i barnehage etter at foreldrepermisjonen er over, men mors fravær i forbindelse med barnefødsler er mye mer omfattende enn fars, sier forfatteren. (Foto: Per Ståle Bugjerde)