Koronaviruset har brakt økonomisk krise til Norge. Heldigvis har mange krisetiltak kommet på plass, og mange arbeidstagere, arbeidsgivere, næringsdrivende og virksomhetseiere har fått et lite økonomisk pusterom i påvente av flere tiltak.

Vi i Skattebetalerforeningen er nå mest opptatt av ny skattemelding og hvordan hjelpe skattytere med å skatterapportere på korrekt måte. Det er jo våre tidligere oppsparte skatte- og avgiftsinnbetalinger, sammen med store oljeinntekter, som gir rom for at staten kan dele ut nødvendige krisepakker til arbeidstagere og næringsliv.

Å fylle ut skattemeldingen og glede seg over alt som var positivt for bare kort tid siden synes imidlertid tungt for mange. Ikke minst gjelder det den formue som skattytere skal skatterappotere i dag, og som beregnes med utgangspunkt i formuens reelle omsetningsverdi ved utgangen av fjoråret.

Å betale formuesskatt på aksjer eller andre verdipapirer som nå har sunket betydelig i verdi er ikke morsomt.

Enkelte partier fraråder nå å gi økonomisk støtte til virksomheter som utbetaler store utbytter til sine eiere. Vi støtter langt på vei dette synspunktet. Dugnadsprinsippet som råder må også gjelde for virksomhetseierne.

Virksomheter med oppsparte midler vil ha bedre forutsetninger for å overleve i kriseperioder. Derfor må vi kunne forvente at norske eiere viser moderasjon og prioriterer å la overskuddet bli værende i virksomheten fremfor å utbetale dette i form av utbytter til eierne.

Men formuesskattens uheldige sider og det faktum at eierne er forpliktet til å betale formuesskatt uavhengig av tilhørende inntekter og gevinster, gjør at vi mener aksjeeiere i det minste må gis rett til å utbetale aksjeutbytter tilsvarende den formuesskatt som samme aksjer utløser. I motsatt fall vil aksjeeiere kunne komme svært uheldig ut.

Så sett gjerne krav til eiernes utbytteutdelinger, men ikke vær for rigide. Formuesskatten på arbeidende kapital må betales, og i den grad eier ikke har tilstrekkelig med likvider, bør utbytter tilsvarende formuesskatten tillates, mener vi.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.