Rapporten fra forskerne ved Frischsenteret og NMBU fikk mye oppmerksomhet fordi den tilsynelatende ga en overraskende hovedkonklusjon: «Økt formuesskatt gir flere arbeidsplasser.» Det er ikke så overraskende når man dykker litt ned i materien.

Det forskerne peker på, er at høyere kostnad ved investering i formuesskattepliktig utstyr gir en vridning mot ansettelse av flere medarbeidere.

For et høykostland som Norge er det avgjørende at bedriftene investerer i ny teknologi. Bare slik kan vi sikre arbeidsplassene på lang sikt. Lavproduktive arbeidsplasser som kommer i stedet for ny teknologi, kan virke positivt på sysselsettingen på kort sikt, men disse arbeidsplassene er sårbare for konkurranse fra bedrifter som har råd til å investere i ny, grønn teknologi. Denne konkurransen kan komme fra utenlandske bedrifter, eller fra bedrifter som har utenlandske eiere som dermed slipper å betale formuesskatt.

Noe av det forskerne avdekker i rapporten, er at investorer tilpasser seg til skatteregler. Formuesskatten fører til at penger flyttes dit hvor det er lav eller null formuesskatt. Vi ser det på høye boliginvesteringer, som har lav eller negativ formuesskatt med gjeldsfinansiering. Vi ser det også på utflytting, som forskerne har avdekket at gjorde et ekstra hopp i 2009-2010, samtidig med fjerning av den såkalte 80-prosentregelen. Og vi ser det på lav finansiell sparing i Norge.

De siste årene har det blitt innført en stadig økende rabatt på arbeidende kapital. Denne rabatten gjør det mer gunstig å investere i næringsvirksomhet enn å sette pengene i banken, og det blir relativt mindre lønnsomt å forbruke pengene eller flytte dem utenlands. Det er positivt for verdiskapingen.

Formuesskatten har en viss omfordelende effekt og en stor symboleffekt. Mitt fokus er verdiskapingen. Dersom målet er mest mulig verdiskaping som finansierer vårt velferdssamfunn og gir trygge, konkurransedyktige arbeidsplasser, bør formuesskatten på arbeidende kapital trappes videre ned.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.