I DN 6. januar omtaler NTNU-forskerne Olav Bjarte Fosso og Jonas Kristiansen Nøland forlaget MDPI som et symptom på en urovekkende utvikling: Vitenskapelige tidsskrifter lokker forskere til å publisere artikler mot betaling uten å holde hva de lover med hensyn til kvalitetssikring. Vi kjenner oss igjen i beskrivelsen og deler bekymringen.

Vår statistikk viser at MDPI, sammen med forlaget Frontiers, kanaliserer stadig større andeler av den vitenskapelige publiseringen fra norsk forskning.

I fjor gjennomførte Det nasjonale publiseringsutvalget en undersøkelse av hvordan MDPI oppfattes blant norske forskere. Den viser at mange er forarget over måten forfattere og bedømmere behandles på, men at noen også setter pris på rask og åpen publisering.

Og her er vi ved problemet som vi må løse i Det nasjonale publiseringsutvalget. Denne typen forlag sørger behendig for å ikke komme i kategorien «røvertidsskrifter», men følger tilsynelatende de kriteriene vi har for å innlemme dem i finansieringssystemet for forskning i Norge.

De er i en gråsone, som Fosso og Nøland beskriver.

Vi strever i økende grad med å skille ut de tidsskriftene som ikke fortjener å komme inn på nivå 1. Vi forsøker å løse problemet gjennom nordisk samarbeid, men dette vil Nordforsk ikke lenger finansiere. I år lanserer vi derfor nivå X her i Norge. Her vil vi plassere tvilstilfellene på vent. Så vil vi lytte til norske forskere slik vi allerede gjør på vår nettside. Tidsskrifter som forskerne er urolige for, skal tas ut av finansieringssystemet.

Vi setter stor pris på at Fosso og Nøland har satt fokus på dette problemet her i DN.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.