John-Arne Røttingen, administrerende direktør Forskningsrådet

Finere å være forsker enn ingeniør?

Ingeniører og forskere jobbet sammen da store teknologiske gjennombrudd kom under og etter annen verdenskrig. Det må til nå også.

Publisert: Oppdatert:

Hvorfor skape en unødvendig debatt om vi skal satse på vitenskapelig kvalitet eller samfunnsrelevans når vi trenger begge deler? Her fra et lab forsøk hos NTNU.
Hvorfor skape en unødvendig debatt om vi skal satse på vitenskapelig kvalitet eller samfunnsrelevans når vi trenger begge deler? Her fra et lab forsøk hos NTNU. (Foto: Ole Morten Melgård)