I et innlegg i DN 19. februar hevder Hans Hvide at bedriftsetableringene fra norske universiteter er halvert etter at universitetene fikk eierrettigheter til forskningsresultater i 2003 og etablerte teknologioverføringskontorer (TTO). Han har gjennomført en grundig studie som viser at norske forskere sjeldnere er å finne som hovedaksjonærer i slike nyetableringer.

Disse funnene er i tråd med hva man kan forvente.

En naturlig konsekvens av lovendringen er at TTO-er og eksterne aktører i større grad har eierskap i bedriftene. Dette kan man absolutt løfte frem og diskutere, men det er ikke et bevis for at kommersialisering av forskningsresultater har falt dramatisk.

Våre analyser viser at antallet nyetableringer fra universitetssektoren ikke har en slik dramatisk nedgang, og praktikere involvert i kommersialiseringsarbeid bekrefter dette, for eksempel Gisle Østerengs innlegg her i DN 6. februar.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.