Knut Anton Mork og Jørn Rattsø, professorer i økonomi ved NTNU

SSBs utredninger bør heller gjøres av et uavhengig institutt

Kvalitet i SSB-forskningen er bra. Men hva slags rolle vil SSB spille? Alternativer bør vurderes, og USA har en god modell – uten fare for politisk overstyring.

Publisert: Oppdatert:

Den offentlige debatten om SSBs forskningsavdeling har dreid seg om behovet for spesielle studier av norsk økonomi og samfunnsforhold.
Den offentlige debatten om SSBs forskningsavdeling har dreid seg om behovet for spesielle studier av norsk økonomi og samfunnsforhold. (Foto: Javad Parsa)