Sverre Diesen, tidligere forsvarssjef

Innlegg: Forsvarskommisjonen – realisme eller symbolpolitikk?

En ny forsvarskommisjon kan velge mellom å ta belastningen ved å ta opp de reelle forsvarspolitiske utfordringene eller holde stø kurs og fordele misnøyen jevnt mellom aktørene i forsvarssektoren.

Publisert: Oppdatert:

Soldater fra Telemark bataljon gjennomfører grunnleggende soldatutdannelse 2.
Soldater fra Telemark bataljon gjennomfører grunnleggende soldatutdannelse 2. (Foto: Frederik Ringnes/Forsvaret)