I sin kommentar i DN 21. august kommer Sverre Strandhagen med unyanserte påstander om inntektsnivået i Forsvaret som må korrigeres.

For det første er det ikke slik at Forsvarets ansatte har fetere tillegg enn andre grupper. Tillegg for øving, seiling og vakt kompenseres for å være tilgjengelig hele døgnet for arbeidsgiver. Nivået er betydelig lavere enn mange andre har for samme tilgjengelighet. Systemet er heller ikke særegent, det er fremforhandlet med grunnlag fra blant annet gjeldende tariffavtaler, noe som ikke er uvanlig i Norge.

For det andre er det ikke vilkår for de ansatte som begrenser den operative evne eller mulighetene for å øke den. Det er først og fremst antall ansatte og tilgang på kompetent personell. Her viser tall at mange i Forsvaret jobber godt over 1,5 årsverk.

I tillegg skylder Forsvaret i dag opparbeidet tid som avspasering og ferie for flere titall millioner.

For det tredje er det ikke riktig at Forsvaret har samtaler med organisasjonene om variable tillegg og pensjon. Slik situasjonen er nå med innføringen av et nytt pensjonssystem vil Forsvaret spare betydelige midler i fremtiden. Like viktig er det at Forsvaret uten en slik innretning vil gi den dårligste pensjonsløsningen i offentlig sektor. Det vil gjøre det krevende å beholde kompetent personell.

Det er viktig å understreke at vi gjerne diskuterer innretningen av tillegg for aktivitet og tilgjengelighet, men å påstå at dette må reduseres for å øke eller opprettholde den operative evne er å dra det langt.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.