Anne Rokkan skriver i en kommentar i Dagens Næringsliv at «Forsvaret trenger en leder» (DN 29. august). Vi trenger ikke bare en leder. Vi har og er avhengige av ledere på alle nivå som forstår at folk er vår viktigste ressurs og som driver oppdragsbasert ledelse. Krigen i Ukraina viser viktigheten av ledere som tar ansvar og initiativ.

Rokkan kommer med flere påstander som jeg ikke er enig i, men på ett punkt er vi samstemt: Forsvaret må modernisere organisasjonen, måten vi jobber på og kulturen. Derfor oppfordrer jeg til debatt, også om saker som er vanskelig for Forsvaret. At våre ansatte offentlig peker på egen organisasjons utfordringer gjør oss bedre. Vi må kontinuerlig forbedre oss og få maksimal forsvarsevne ut av pengene som til slutt blir bevilget. Det er mitt ansvar.

Rokkan mener Metoo kom til Forsvaret først denne våren. Det stemmer ikke. I 2018 valgte Forsvaret selv å gjennomføre en omfattende spørreundersøkelse for å kartlegge omfanget av mobbing og seksuell trakassering. Ifølge forskerne bak undersøkelsen er den unik i norsk arbeidsliv. Vi ville få frem mest mulig fakta og vi ville være åpne om resultatene. Dermed kunne vi iverksette tiltak for å gjøre Forsvaret til en bedre arbeidsplass. Dette er et arbeid som aldri slutter og der vi stadig avdekker nye områder vi kan forbedre oss på.

Denne våren har medieoppslag vist svakheter ved Forsvarets håndtering av konkrete saker knyttet til varsler. Forsvaret har levert en foreløpig rapport til Forsvarsministeren. Analysen viser at det er særlig tre områder som krever oppmerksomhet: varierende utmåling av reaksjoner, for lite informasjon til varslere om reaksjonen og varierende kompetanse om håndtering av varsler.

Som et umiddelbart tiltak besluttet Forsvaret i juli at varslere og fornærmede skal få informasjon om hvilken reaksjon som blir gitt for å møte ett av de konkrete behovene analysen avdekket.

Vi har bedt PwC gjennomføre en uhildet evaluering av Forsvarets system for håndtering av varsler. Den skal være ferdig 1. november. PwC skal anbefale tiltak basert på funnene fra sin analyse og «best practice». Det er etablert en referansegruppe med blant annet deltagere fra sivilt forskningsmiljø, politiet og tillitsvalgte. Referansegruppen skal sørge for at Forsvaret følger opp de tiltakene Forsvaret selv har kommet frem til og de tiltakene som PwC etter hvert vil anbefale.

Rokkan mener vi ikke følger tidsånden når vi dimitterte 30 gardister som følge av narkotikabruk. Forsvaret skal følge med på samfunnsutviklingen og være moderne. Samtidig må det hensynet veies opp mot at personell i Forsvaret løser oppdrag med tunge våpen og materiell, av og til blant befolkningen. Forsvaret følger norsk lov og skal ikke være lengst fremme i en liberalisering av rusmiddelbruk.

Det er mye å modernisere og forbedre i Forsvaret. Jeg går på jobb hver dag med en ambisjon om å få enda mer forsvarsevne ut av de midlene som våre politikere velger å bruke på Forsvaret. Jeg vet også at det jobbes godt i Forsvaret for å løse oppdrag og ta vare på folkene våre, på alle nivå. Jeg inviterer derfor Anne Rokkan til å besøke våre avdelinger, for eksempel på Evenes flystasjon eller Finnmark landforsvar i Porsanger for å snakke med folkene våre og få et inntrykk av hva som gjøres.

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.