I DN 2. mai skriver Håkon Tretvoll fra Statistisk sentralbyrå at vi baserte oss på utdaterte anslag i forholdet mellom dollar og kroner da vi planla kampflyanskaffelsen.

I 2008 besluttet Stortinget å erstatte våre aldrende F-16 med det nyutviklede kampflyet F-35. De aller fleste er i dag enige om at dette var en riktig beslutning. Flyene blir levert til avtalt tid, til avtalt pris og med enda bedre ytelser enn forventet. Prisen på flyet har faktisk gått ned i forhold til tidlige kalkyler. Det er derfor ikke riktig å si at vi har fått en kostnadssprekk på flyet.

Så er det slik at flyene produseres i USA og prisen settes derfor i dollar. Det innebærer at kostnadene for Norge svinger i takt med valutaen.

Vi forholdt oss til anbefalinger fra ekstern kvalitetssikrer da vi valgte metode for valutakalkulasjon og beregnet hvilken kurs som skulle legges til grunn i kampflyanskaffelsen. Dette er en markedsforventningen, en så kalt forward-kurs, og den ble beregnet etter grunnlagsdata gitt fra Finansdepartementet. Forward-kursen for gjenstående utbetalinger justeres hvert år i budsjettproposisjonen som sendes Stortinget.

Status i dag er at kampflyene vil ha første operative evne innen utgangen av 2019, som planlagt. Kostnadene er fremdeles innenfor de rammene som Stortinget har lagt.

Forsvarets andel av kostnadene har så langt vært i henhold til plan og har ikke påvirket andre planlagte prosjekter. F-35 vil være helt avgjørende for Norges forsvarsevne i mange år fremover, og det er all grunn til å glede seg over at innfasingen er i rute.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.