Sikkerheten i verden er mer tilspisset enn noen gang og dette fordrer at de som skal lede oss er de aller beste. Tillit er fundamentet i Forsvaret. Dette er ikke noe som kan beordres, men kommer fra en dyp følelse av tilhørighet til menneskene vi jobber med. Menneskene vi i ytterste konsekvens er villige til å ofre livet vårt for; for vi vet at de ville gjort det samme for oss.

Hvor kommer denne følelsen egentlig fra?

Den kommer etter år med erfaringer, oppdrag, operasjoner og lange vakter sammen. Dag og natt. I storm og stille. Innland og utland. Der vi jobber sammen mot et felles mål, der vi deler oppturer og nedturer – for det er ikke alltid vi er hjemme til barnebursdager eller farfars 90-årsdag. Vi har en uendelig tro på Norge som en suveren stat. Norge er et av verdens aller beste land å leve og bo i, og det vi har er verdt å forsvare.

Du kan gjerne bli satt i lederstillinger, bli utnevnt som sjef – men du kan ikke beordre folkene dine til å gi deg tillit. Det må en gjøre seg fortjent til. Det kommer kun gjennom at du som leder går i front, baner vei for flokken din og sørger for at alle forhold ligger til rette for at de kan løse oppdraget på best mulig måte.

I dag har vi en forsvarssjef som nyter stor tillit og lojalitet fra de han leder. Dette kommer av hans lange og brede erfaring, hans stødige lederskap og at han hver dag jobber beinhardt for flokken som skal løse oppdraget. Han har vært skipssjef på ubåter, generalinspektør for Sjøforsvaret og sjef for Forsvarets Hovedkvarter, for å nevne noe.

Admiral Haakon Bruun-Hanssen har svært høy tillit og anseelse i alle deler av Forsvaret, og i Norge for øvrig. Det er store sko å fylle for hans etterfølger, men heldigvis er det mange dyktige offiserer i Forsvaret.

Jeg har vært i Forsvaret i 14 år. Har gått gradene gjennom Sjøkrigsskolen, syv år om bord på fregatt og diverse stillinger i stab. Min opplevelse av å være i Forsvaret er utelukkende positiv, et arbeidsmiljø med kolleger som gjør jobben gøy, de lengste nattevaktene litt kortere og som gir opplevelser en bare kan drømme om.

Det er selvfølgelig en pris å betale for dette. Mye tid borte fra hjemmet. Forklaringsproblemer for familie og venner som ikke forstår valget mitt, og en indre usikkerhet om jeg har valgt rett ovenfor min sønn på fire år. At jeg ikke er en god nok mamma, datter eller venninne fordi jeg er mer opptatt av ubåtjakt langs norskekysten enn hverdagene hjemme. Det arbeidet som kreves for å opparbeide seg operativ erfaring betyr at jeg må gi avkall på andre ting i livet, og jeg har forståelse og respekt for at andre ikke velger denne veien.

Likestillingen i Norge er kommet utrolig langt på de aller fleste samfunnsområdene. Vi har hatt flere tiår med meget dyktige kvinnelige toppolitikere og næringslivsledere. I internasjonal sammenheng er vi i verdensklasse med vårt A-lag; kvinnelig statsminister, finansminister og utenriksminister. Alle ekstremt dyktige i sitt virke, og de har utelukkende fått jobben grunnet sin kompetanse, erfaring og dyktighet.

Hvorfor skal det være annerledes i Forsvaret?

Det er mange dyktige kvinner i Forsvaret, som for øvrig i samfunnet. De har gått i front og banet veien for at det skal bli litt enklere for oss som kommer etter. De er forbilder, og jeg vet de har måttet gi avkall på familiehverdager og fritid for å utøve sin profesjon.

Noen dører må slås inn, og den stormen som kommer etter, har jeg stor respekt for at de har klart å stå i. De har gjort det enklere for oss alle å gå gradene, på alle samfunnsområder.

Selv om de før oss har banet vei kommer vi ikke utenom det uomtvistelige faktum at kompetanse, erfaring og dyktighet er helt avgjørende for at vi skal bli gode sjefer.

Jeg ønsker ingen bjørnetjeneste, jeg vil gå gradene for å opparbeide meg kompetansen og erfaringen – slik at jeg er egnet til å bli en god sjef.

Forsvarssjefen skal være forsvarsministeren sin fremste militære rådgiver. Gjennom sin operative erfaring og strategiske vurderingsevne skal han gi fagmilitære råd. Det er nok ikke mange år før Norge får sin første kvinnelige forsvarssjef, men utnevnelsen må skje utelukkende på bakgrunn av dyktighet, erfaring og opptjent tillit.

Det er viktig for tilliten til Forsvaret at når det skal utnevnes ny forsvarssjef, så er det dette som ligger til grunn. På lik linje med at våre viktigste ministerposter fylles med dyktige politikere, bør de samme prinsippene gjelde for utnevnelser i Forsvaret.

Politikerne stoler på at de som tjenestegjør i Forsvaret står opp for alt vi har, og alt vi er.

Jeg stoler på at våre politikere vil gjøre det samme for oss, og gi Norge den best kvalifiserte forsvarssjefen.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.