Om vel ett år skal Stortinget vedta en ny langtidsplan for Forsvaret. Forsvaret skal videreutvikles for å ivareta våre forpliktelser nasjonalt og internasjonalt.

Nylig la Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) frem en meget interessant rapport som innspill til arbeidet med den nye langtidsplanen. FFI-rapporten er et resultat av regjeringens ønske om åpenhet om videreutviklingen av Forsvaret. Rapporten beskriver et sammensatt trusselbilde med fire mulige og til dels overlappende utviklingsretninger for Forsvaret. Rapporten er et godt grunnlag for en mer kunnskapsbasert forsvarsdebatt. Forsvarspolitikk handler om å dimensjonere et forsvar som samlet sett kan avskrekke og forsvare landet best mulig mot ytre makter. Det finnes ikke ett, og kun ett svar på hva som er det optimale forsvar.

Forsvarspolitikk er nasjonal politikk. Nasjonale sikkerhetsbehov må være rettesnoren. Forsvarspolitikk er å sette nasjonale sikkerhetsbehov foran særinteresser og lokal sysselsetting. Forsvarspolitikk er også kraft til å gjennomføre nødvendige endringer. Baser og våpensystemer som allerede er etablert, er ikke automatisk oppskriften på fremtidig suksess i Forsvaret. Oppskriften på morgendagens forsvar er heller ikke å plusse på litt på her og der på det eksisterende.

Forsvarssjefen vil legge frem sitt fagmilitære råd i oktober. Innen den tid er FFI-rapporten et godt grunnlag for en opplyst forsvarsdebatt. Det er en viktig og nødvendig debatt for at Stortinget til syvende og sist kan fatte gode vedtak for Forsvarets videre utvikling.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.