Lørdag er det 600 dager siden Høyesterett slo fast at de 151 vindmøllene på Fosen var ulovlig satt opp. Nylig har vi fått vite at Riksmekleren er engasjert som megler i saken, sammen med to andre meglere.

Tvisteløsning kan gjøres på forskjellige måter. Domstol og voldgift er de tradisjonelle. Ved utenrettslig megling etter tvisteloven kan partene gjennom en nøytral megler raskere forhandle seg frem til gode resultater i tvisten.

Hva er det så meglingen bør gå ut på i Fosen-saken?

Harald Alfsen
Harald Alfsen

Høyesterett konstaterte at vindmøllene er ulovlige såfremt det ikke gjøres tilstrekkelig avbøtende tiltak for de 2100 reinsdyrene som beiter der. Samene fikk erstatning på bortimot 90 millioner kroner, blant annet for å gi reineierne mulighet til å innhegne reinen og selv vinterfore den med innsamlet lav, pellets eller annen mat.

Lagmannsretten mente at de avbøtende tiltakene var tilstrekkelig, og lot vindmøllene stå. Reineierne aksepterte ikke dette og anket til Høyesterett. Meglingen må hovedsakelig dreie seg om hva de avbøtende tiltakene kan være.

Hva kan stå avbøtende tiltak være?

Uten reindriften forsvinner sørsamenes identitet. Sørsamenes integritet som kulturbærere for reindriften kan ikke kjøpes for penger, skal vi følge sporet fra lagmannsretten.

Økt erstatning i seg selv vil neppe bli akseptert. Dessuten er det stor fare for at reinen med tvangsforing etter hvert vil miste sin nomadiske tilværelse, og nærmest bli husdyr på linje med kua på båsen. Slik farming kan også medføre mye sykdom.

Det er heller ikke mange steder å vinterbeite andre steder for de seks reineierfamiliene. Poenget med dette stedet på Fosen er jo at det blåser så mye at reinen sent på vinteren kan få lettere tilgang på mat.

Så hvor mange vindmøller må rives?

Det er nok det meglingen hovedsakelig må dreie seg om, hvor mange vindmøller som må rives eller slås av helt eller delvis, for at reindriften skal bli minst mulig skadelidende. Regningen må antagelig tas av staten, som var den som ga forhåndstilsagn for byggingen.

Dette er mulig ved megling, selv om staten ikke var part i saken, nettopp fordi megling åpner for å trekke inn flere løsningsalternativer enn tvisten konkret dreier seg om.

Myndighetene har vist handlekraft på Svalbard, der de har brukt over en milliard kroner på å stenge gruvene og bringe arealet tilbake til opprinnelsen. Den handlekraften må opprettholdes når deler av området vindmøllene står på må tilbakeføres. Samtidig som en megling inneholder dialog og løsningsvilje hos både reineierne, vindselskapet, selskapets norske og utenlandske eiere – og staten.

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.