Mye er sagt om det store fripoliseproblemet og hindringene for god, langsiktig forvaltning av pensjonskapitalen. En Fafo-rapport slår fast at eventuelle gevinster fra regelverksendringer vil ende opp i leverandørenes lommer.

Et av Fafos alternative forslag er at staten tar en rolle som garantist for å frigjøre kapitalen fra dagens risikoløse forvaltning.