I DN 15. mars hevder kommentator Eva Grinde at jeg villeder om samers rettigheter, fordi Frp har pekt på at Norge er det eneste landet med en samisk befolkning som har ratifisert konvensjonen om urfolks rettigheter (ILO-konvensjonen 169). Hun hevder, helt feilaktig, at jeg skaper et inntrykk av at det er denne konvensjonen som ligger til grunn for Fosen-dommen.

Jeg er fullt klar over at det er konvensjonen for sivile og politiske rettigheter som Høyesterett har basert Fosen-dommen på. Den dommen må selvsagt følges opp, uansett hva man måtte mene om bakgrunnen. Jeg har stor forståelse for at alle parter som er berørt av dommen er frustrert over at regjeringen har brukt over 500 dager uten å komme med en løsning.

Det jeg løftet frem i min tale til Frps landsstyre i helgen var at vi må ha reell likhet for loven og ingen i Norge skal ha særrettigheter. Da var det absolutt relevant å vise til konsekvensene av ILO-konvensjon nr. 169. Den har ført til ny lovgivning, tolkninger og rettspraksis som er til hinder for utvikling og etablering av nye arbeidsplasser og infrastruktur i Nord-Norge.

Den svenske regjering sin begrunnelse for å ikke ratifisere den i 1990 var blant annet bestemmelsen i artikkel 14 om landsrettigheter.

Reindriftssamene har i praksis langt på vei vetorett, fordi de kan trenere saker gjennom innsigelser under saksgangen, og det stanser tiltrengt utvikling i landsdelen. Sametinget har vært en sterk motstander av utbygging av ny infrastruktur, med begrunnelsen at det er kan være i strid med det folkerettslige vernet samisk kultur og næringsutøvelse har.

Blant annet er de mot en ny kraftlinje i Øst-Finnmark, der det er stort behov for mer kraft for kunne etablere ny næringsvirksomhet i dette viktige strategiske området for Norge.

Nord-Norge er en landsdel der folketallet går ned, og vi må utvikle landsdelen ved å gjøre det attraktivt å bo der. Da må det bygges ut infrastruktur og legges til rette for industriutvikling og flere arbeidsplasser. Det er viktigere enn noen gang å satse på at folk vil bo i nord, fordi Russlands krig har gjort at den sikkerhetspolitiske situasjonen er dramatisk endret.

Frp mener det er fullt mulig å ivareta den flotte samiske kulturen uten å ha lover som forskjellsbehandler norske borgere på grunnlag av etnisk opprinnelse/etnisk tilhørighet. Dette skaper bare unødvendige konflikter, og vi ser at det er ulike meninger om dette innad i den samiske befolkningen.

Norske politikere har et ansvar for å ta vare på alle innbyggerne i landet vårt, både den samiske befolkningen og resten av befolkningen. Det er derfor Frp mener vi må gjennomgå norsk lovverk med sikte på å få likhet for loven og slutt på særbehandling basert på etnisitet.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.