Petter Bjerksund og Guttorm Schjelderup ved Norges Handelshøgskole hevder i DN 6. mars at standardrenten på fire prosent innebærer at Høyesterett bryter Grunnlovens paragraf 105, ved at det ikke gis full erstatning for tap ved ekspropriasjon.

Grunnlovens «fullt vederlag» i paragraf 105 er en rettslig standard, ikke et økonomisk begrep. Det er derfor et juridisk spørsmål om Grunnloven er brutt. Få er bedre rustet til å gjøre den vurderingen enn nettopp Høyesterett.

Hvis man ut fra et økonomisk perspektiv skal drøfte erstatningsnivået ved ekspropriasjon, må man først konstatere at grunneieren alltid får erstattet salgsverdien av eiendommen.

«Bruksverdi» er en særnorsk regel som gir grunneieren høyere erstatning enn salgsverdien dersom bruksverdien er høyere. Ved ekspropriasjon brukes standardrenten bare ved beregning av «bruksverdien», den påvirker ikke salgsverdivurderingen.

Beregning av bruksverdien styres imidlertid av en rekke juridiske føringer, som ikke bare påvirker kapitaliseringsrenten. Det er ikke sikkert at erstatningen blir økonomisk sett riktigere selv om en enkeltfaktor justeres i økonomisk sett riktig retning.

Og ut fra eksempelet til Bjerksund og Schjelderup: Er det riktig retning å justere kapitaliseringsrenten ned til to prosent for en veikro-eiendom?(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.