Førsteamanuensis Sølve Bærug skriver i DN 14. mars at «fullt vederlag» ved ekspropriasjon er en rettslig standard og ikke et økonomisk begrep. Mener han med dette at det som ikke er full økonomisk erstatning likevel er å betrakte som full erstatning i juridisk forstand?

For oss blir det som å si at riktignok er en pluss en lik to, men at i juridisk forstand er en pluss en lik tre.