Tre pensjonerte geologer fra Universitetet i Oslo, Knut Bjørlykke, Per Aagaard og Elen Roaldset, har engasjert seg for gruvedrift med dumping i Repparfjorden. I DN 20. oktober. skriver de: «Vi skulle tro at de som er engasjert i naturen, også ville være interessert i lære litt om hvordan den fungerer.»

Geologene viser akademisk arroganse av dimensjoner, som om geologikunnskapen skulle gi dem en autoritet både i kjemi, biologi og jus. De fraskriver naturvernere all kunnskap.

Likevel serverer de ei rekke faktafeil.

«Miljødemonstranter har nå stoppet et lovlig vedtak som gir tillatelse til gruvedrift i Repparfjorden.»

Nei, det har de ikke. Demonstrantene har inntil videre stoppet et ulovlig vedtak som ga byggetillatelse på Markoppneset uten at det var gjennomført nødvendig konsekvensutredning.

«De har ikke kommet frem med faglige argument for sine meninger.»

Om de ærede geologer hadde lest for eksempel klagene fra Naturvernforbundet og Sametinget på driftskonsesjonen, kunne de ikke påstått dette.

«Vedtaket bygger på mange års undersøkelser av havbunnen og havvannet presentert i rapporter og erfaringer fra tidligere gruvedrift.»

Utslippssøknaden bygget på undersøkelser så mangelfulle at Miljødirektoratet måtte sette andre forskningsinstitusjoner til å gjøre tilleggsundersøkelser. Havforskningsinstituttet har undersøkt hvordan gruveavgang vil spre seg i fjorden og konkludert at det er uforsvarlig å dumpe her. Er Havforskingsinstituttet også uten kunnskaper?

«Det er ikke påvist betydelige skader i fjorden fra tidligere gruvedrift.»

Det er påvist store skader både på sjøfisk og laks.

Det er en rekke faktafeil som kan tilbakevises, men avisen gir ikke spalteplass til mer.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.