I DN 15. mai leser vi at Deloitte ber flere nyansatte som skulle begynne til høsten om å vente med tiltredelse til neste år – uten kompensasjon. I samme avis, 12 sider lenger bak, kan vi lese at Samset og Lium i Wikborg Rein mener at arbeidstager kan ha rett til lønn i den avtalte oppsigelsestid i slike situasjoner.

Dette siste standpunktet mangler rettslig grunnlag.

Reglene om stillingsvern – og dermed krav på lønn i oppsigelsestid – gjelder først når arbeidet er tiltrådt, har Høyesterett lagt til grunn. Før tiltredelse gjelder ikke arbeidsmiljøloven, men avtaleloven. Arbeidsgiver kan heve en ansettelseskontrakt dersom det foreligger bristende forutsetninger.

For mange arbeidsgivere kom koronakrisen plutselig og uventet. Regjeringens kraftige tiltak fikk videre vidtrekkende konsekvenser. Det skjedde altså slike endringer man ikke kunne forutse da arbeidsavtalen ble inngått og som gjør det urimelig vanskelig eller umulig å oppfylle avtalen.

Arbeidsgiver kan da heve kontrakten uten at arbeidsgiver kan kreve kompensasjon. At en slik hevning kan få store konsekvenser for arbeidstager, er åpenbart. Det kan derfor være et godt råd og god personalpolitikk å tilby lønn i oppsigelsestid, eller annen kompensasjon, men det er ikke en rettslig plikt.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.