Torsdag denne uken presenterte vi den første ikke-sosialistiske regjeringsplattformen siden 1985. Når regjeringen utvides, vil vi få den første regjeringen utgått av Høyre, Frp, Venstre og KrF.

Siden 2013 har vi sammen oppnådd mange resultater vi er stolte av. Helsekøen og ventetiden er kortere. Flere fullfører videregående skole og barna våre lærer mer. Opprustningen av Forsvaret er i full gang. Vei og jernbane bygges mer sammenhengende, ikke lenger stykkevis og delt. Arbeidsledigheten er lav og økonomien vokser. Vi moderniserer og forenkler offentlig sektor. En stor skattereform legger til rette for vekst og verdiskaping.

Utgangspunktet for Norges nye regjering er godt. Likevel står vi fortsatt overfor store utfordringer som må løses. Nå tar vi fatt på disse som én regjering.

Vårt mål er at folk skal kunne leve frie og selvstendige liv. Mennesker som blir vist tillit tar også ansvar. Vi vil styrke de viktige fellesskapene og bygge samfunnet nedenfra gjennom å spre makt og gi enkeltmennesker, familier og lokalsamfunn muligheten til å styre sin egen hverdag, og til å forme sin egen fremtid.

Det er dette fellesskapet og verdigrunnlaget som alltid har forent de fire partiene på ikke-sosialistisk side i norsk politikk. Fremover vil vi særlig konsentrere oss om fire store utfordringer Norge står overfor:

Bærekraftig velferdssamfunn. Vår fremste jobb er å skape et bærekraftig velferdssamfunn. Det krever at vi omstiller økonomien for å skape vekst, flere jobber og å fremme det grønne skiftet. Vi kan ikke lenger lene oss like mye på oljeaktiviteten. Derfor må vi alle lene oss litt mer fremover for å sikre at veksten kommer i flere deler av norsk næringsliv. Regjeringen skal gjøre flere tiltak: Pensjonsreformen skal fullføres, kommunereformen videreføres og trygde- og skattesystemet skal stimulere til flere jobber i privat sektor og flere i jobb. Vi skal lykkes bedre med integrering, og sørge for at innvandrere kommer raskere ut i jobb. Det krever et inkluderende arbeidsliv.

Den teknologiske utviklingen gir store muligheter, men utfordrer også enkelte eksisterende arbeidsplasser. Derfor skal vi gjennomføre en kompetansereform for å gi folk oppdatert kunnskap og mulighet til å stå lenger i arbeidslivet. I et mer høykompetent arbeidsmarked må vi ha ordninger som sørger for at ingen mennesker går ut på dato, men gis muligheten til å lære hele livet.

Offensiv klimapolitikk. For at kommende generasjoner skal ha like gode muligheter som oss, må vi sikre vår miljømessig bærekraft. Det betyr at Norge må oppfylle sine klimaforpliktelser og ta vår del av ansvaret for å løse klimautfordringene. Vi starter en gradvis opptrapping av CO2-avgiften, viderefører elbilfordelene og legger en plan for å nå målet om en fossilfri kollektivtrafikk innen 2025. Vårt nye arbeidsliv må være grønt, smart og nyskapende. Det krever mer grønn teknologi, at det lønner seg å opptre miljøvennlig og at vi utvikler markeder for nullutslippsløsninger.

Sosial bærekraft. Norge er et samfunn med høy tillit mellom folk, små forskjeller og høy grad av trygghet. Dette er fundamentet for den sosiale bærekraften. Utenforskap bidrar til at folk mister muligheten til å skape sitt eget, gode liv. En god skole hvor elevene lærer mer er det viktigste for å skape et velferdssamfunn muligheter for alle. Den sosiale bærekraften kan også utfordres av ukontrollert migrasjon. Fordi den internasjonale migrasjonen er lite forutsigbar må vi ha høy beredskap for raske svingninger. Vi skal ha en restriktiv, rettssikker og ansvarlig innvandringspolitikk, samt en integreringspolitikk som fremmer språk- og samfunnskunnskap og kvalifisering for arbeidslivet.

Trygge Norge for fremtiden. Enhver regjerings viktigste oppgave er å trygge landet, grensene og innbyggerne. Trygghet er en forutsetning for frihet. Kriminalitet skaper utrygghet. Rettsstaten, et sterkt, større og mer effektivt politi og et troverdig forsvar av landet vårt er forutsetningen for folks frihet. Politiet skal få større kapasitet og bedre kompetanse til å bekjempe datakriminalitet, og innen 2020 er målet to politifolk per 1000 innbygger.

Regjeringen har ambisiøse mål og Granavolden-plattformen svarer på utfordringene vi står overfor med konkrete tiltak. Samtidig viderefører vi det langsiktige omstillings- og reformarbeidet som er igangsatt. Slik trygger vi Norge for fremtiden, og slik skaper et bærekraftig velferdssamfunn.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

DNs Kjetil B. Alstadheim: Dette er de mest naturlige ministerpostene KrF vil ta
01:57
Publisert: