For å få til det grønne skiftet, må finansbransjen være med, skriver Inge K. Hansen i DN 5. september. Det har han rett i. Han påpeker at de offentlige virkemidlene Innovasjon Norge, Enova og Nysnø ikke har vært tilstrekkelige til å få til et grønt skifte, og at de ikke kommer til å være det. Det har han også rett i – og det har aldri vært meningen at de skal være det.

Næringslivet skal satse og investere i lønnsomme, bærekraftige prosjekter. De offentlige virkemidlene er et supplement og en katalysator for slik utvikling. Det ville feil om de alene skulle finansiere utviklingen og det grønne skiftet.

Innovasjon Norge snakker daglig med bedrifter og investorer som bekrefter at det er grønne investeringer som lønner seg. Andre selskaper og løsninger styrer de unna. Slik må det være for å bygge et nytt, bærekraftig næringsliv som kan gi Norge nye vekstbedrifter og eksportinntektene vi trenger. Vi spiller på lag med finansbransjen, og skal ikke plukke fremtidens vinnere. Men vi kan peke på mulighetene, dele risiko og gi det vi mener er kloke innspill til regjeringen.

Næringslivets behov bestemmer hvordan virkemidlene skal brukes, og det er gjennom langsiktige, solide partnerskap vi kan skape det nye, grønne norske næringslivet. Vi skal gjøre vårt, sammen med finansbransjen – og alle andre bransjer.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.