Elisabeth Gammelsæter i Norsk Bergindustri fremstiller i DN 30. desember gruvedrift i Kvalsund som et eventyr. Eventyr er gjerne for fantastiske til å være troverdige. Etter mitt syn er de eksisterende planene om Nussir-gruven og dumping av gruveavfall i en nasjonal laksefjord like urealistiske som et ekte eventyr.