Tilbudet er større enn etterspørselen i norsk detaljhandel, og butikker vil dø. Medisinen, ifølge Reidar Mueller i DN 2. oktober, er å spare 25 milliarder kroner. At norske butikker må endre seg for å møte ny konkurranse, er klart.