Inflasjonstallene fra Statistisk sentralbyrå er klare: I februar endte prisveksten på 3,7 prosent på årsbasis. I Norge står store deler av næringslivet nå med utfordringen at generasjoner av ledere ikke har opplevd stor prisvekst og inflasjon i sin levetid.

Stadig flere bedrifter kjenner på press fra stigende råvarepriser og spør om hvordan de best kan tilpasse egne priser.

Nicolai Broby Eckert
Nicolai Broby Eckert

Inflasjon kan være en god anledning til å iverksette prisstigninger som man av ulike grunner ikke har gjennomført de siste årene. Vi har undersøkelser som viser at bedrifter i gjennomsnitt bare greier å gjennomføre cirka 30 prosent av den samlede planlagte prisstigningen.

Håkon Sæberg
Håkon Sæberg (Foto: Fotograf Ingar Sorensen)

I en tid med inflasjon kan man skape forståelse for at prisene stiger hvis man er åpen om grunnene. Derfor er det viktig å benytte seg av muligheten til å gjennomføre prisstigninger.

Derfor bør bedrifter ha en klar plan for hvordan man vil snakke med kundene om prisendringene. Man må ha planlagt motsvar til eventuelle protester på forhånd og være prinsipiell i gjennomføringen. Endring i prisen på råvarer eller energi bør ikke være en anledning for en lur kunde til å sikre en ekstra prisfordel – det hører hjemme i vanlige forhandlinger.

Man kan si at perioder med høyere prisvekst gjør forskjellen på gode og dårlige bedrifter enda større.

Noen bedrifter omtaler det som tidevann og føler at de nå kan gjennomføre en hvilken som helst prisendring, men vi mener at en tredemølle er en bedre metafor: Farten har økt, og nå får vi se hvem som egentlig er i stand til å holde tritt.

Det kan bli avgjørende å ha gode prosesser, slik at organisasjonen følger med på utviklingen både i kostnader og markedspris og er godt forberedt før de annonserer prisstigninger.

Det er heller ikke likegyldig hvordan man øker prisene. For å få forbrukernes aksept, er det viktig at man ikke bare bruker inflasjonen som en unnskyldning, men at man også belyser hvordan kundene får mer for pengene.

Man kan for eksempel bruke innovative forbedringer av et produkt eller en tjeneste som argument for en prisendring.

Dessuten bør man heller ikke gjennomføre samme prisstigning over hele linjen. Noen produkter er mer prisfølsomme enn andre, og det finnes såkalte psykologiske prispunkt.

Noen steder vil fem prosent prisøkning risikere stort tapt volum, mens andre steder vil samme endring sannsynligvis ikke ta ut alt potensialet.

Den store utfordringen er å bøte på virkningene av inflasjonen og samtidig leve opp til avtaler, holde på kunder og opprettholde et godt rykte. Det kan bli avgjørende at man har en gjennomtenkt prisstrategi og en plan for hvordan man setter den ut i livet.

… ikke gjennomføre samme prisstigning over hele linjen. Noen produkter er mer prisfølsomme enn andre

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.