Bilbransjen reagerer i DN 8. april på næringsministerens uttalelse om at brukthandelloven bør skrotes. Bilbransjen har behov for virkemidler mot heleri, svart omsetning og useriøsitet. Det er lett å forstå. Samtidig kan vi ikke ha en lov som er til hinder for sirkulære forretningsmodeller i varehandelen.

Vi trenger både å fjerne barrierer mot bærekraftig utvikling og hjemler mot svart omsetning og useriøsitet. Det bør være mulig å få til begge to.

Brukthandelloven har som formål å bekjempe heleri og svart omsetning. Dette er et viktig formål som støttes av Virke og alle seriøse bedrifter. Problemet er at loven i utgangspunktet forbyr all form for bruktsalg, det vil si at man ikke kan drive med bruktsalg uten løyve. Virkes medlemsvirksomheter opplever prosessen med å få løyve til bruktsalg som krevende, og i noen tilfeller har loven vært et hinder for at brukthandelssalg faktisk blir utviklet.

Kontroll av varer, slik loven krever, utføres sjelden. Det burde heller være et krav om at varer der det er mistanke om heleri, holdes igjen og at politiet eventuelt kontaktes. En slik løsning ville være mindre ressursbelastende for politiet og samtidig ta hensyn til bedriftens behov for et levedyktig brukthandelskonsept.

Vi ønsker en mer effektiv ressursutnyttelse ved å holde varer i et sirkulært kretsløp, kalt sirkulær økonomi. Skal vi ta miljøomstillingen på alvor, kan vi ikke ha lover og regler som står i veien.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.