Siden den nye administrasjonen i USA kom til makten i 2017, har den provosert frem splid med sine handelspartnere. Truslene om økte tollsatser og flere straffetiltak er blitt en gjenganger.

I de seneste månedene har USA fokusert spesielt på Kina, ved ensidig å innføre ytterlige tollsatser og restriksjoner for investeringer. Resultatet er akselerert handelsfriksjon mellom Kina og USA, som internasjonalt fører til bekymringer.

I vår globale tidsalder er Kinas og Amerikas økonomier knyttet sammen, og begge land er tjent med bilateral handel og investeringer. Kina og USA er verdens to største økonomier. Derfor påvirker det bilaterale handelsforholdet ikke bare disse to landene, men også resten av verden. De tiltakene USA har innført mot Kina, er ikke bra for hverken Kina eller USA, og de er enda verre for verden.

De ekstra tollsatsene som USA innfører, kan skade andre, men har ingen positiv effekt i seg selv. I stedet for å stimulere økonomisk vekst gir økte tollsatser høyere produksjonskostnader for amerikanske selskaper, som fører videre til høyere nasjonalt prisnivå, hindrer økonomisk vekst og påvirker folks hverdag og arbeidsplass. Samtidig blir eksporten til Kina vanskeligere. Ifølge en rapport fra the US Chamber of Commerce, kan USAs brutto nasjonalprodukt (bnp) for 2019 og de neste fire årene komme til å falle med 64 til 91 milliarder amerikanske dollar per år som følge av handelsfriksjonen.

De «trade bullying»-tiltakene USA benytter nå, rammer også verden. Tiltakene, som er i strid med reglene til Verdens handelsorganisasjon (WTO), skader det multilaterale handelssystemet og forstyrrer den globale industri- og forsyningskjeden. De svekker tilliten til markedet og utfordrer oppgangen i global økonomi. WTO har redusert sin prognose for global økonomisk vekst for 2019 fra 3,7 prosent til 2,6 prosent som følge av handelsfriksjonen. Redusert global økonomisk vekst og nedadgående verdenshandel vil få konsekvenser i alle land, inkludert Norge.

Med tanke på felles interesser, samt den globale handelsordenen, satser Kina alltid på å løse handelsfriksjonen med USA gjennom dialog og konsultasjon. Kina har prøvd og prøvd og har møtt USA med mest mulig tålmodighet og ærlighet.

Konsultasjonene mellom de to landene har pågått siden februar 2018, og partene har hatt det meste av en avtale på plass. Mens USA flere ganger har snudd og gått tilbake på sine løfter i perioden.

Det er beklagelig at USA nå har gått tilbake igjen, tviholdt på sine urimelige krav, nektet å fjerne pålagt ekstratoll, og insistert på å inkludere betingelser som gjelder Kinas nasjonale saker i avtalen – noe som kun har ført til forsinkelser for en løsning på de uenighetene som gjenstår.

USA må bære ansvaret for det alvorlige tilbakeskrittet for forhandlingene.

Kina er villig til å samarbeide for å løse problemene. Men landets suverenitet og verdighet må respekteres. Alle avtaler må være bygget på likeverd, til gagn for begge sider. Vi kommer ikke til å vike i prinsippsaker. Kina ønsker ikke en handelskrig med andre land, heller ikke med USA, men landet er ikke redd for å kjempe, skulle det bli nødvendig.

Vi vil standhaftig forsvare våre rettigheter.

Til tross for handelsfriksjonen viser Kinas økonomi bærekraftig og sunn vekst. IMFs nylig publiserte 2019 World Economic Outlook reviderte opp Kinas økonomis forventede vekst med 0,1 prosentpoeng til 6,3 prosent. Dette er den eneste store økonomien som ble revidert opp. Vi har stor tror på at Kina går en lys økonomisk fremtid i møte.

Uansett hvordan situasjonen utvikler seg, skal Kina forbli forpliktet til å gi full støtte til det multilaterale handelssystemet med WTO i sentrum, støtte WTO sine reformer og fremme frihandel og investeringer.

Kina skal fortsette med å åpne opp på et høyere nivå, og implementere de tiltakene vi har annonsert, blant annet å øke markedstilgangen for utenlandske investeringer, styrke internasjonalt samarbeid om å beskytte immaterielle rettigheter, og øke import av varer og tjenester.

På grunnlag av gjensidig respekt, likeverd og vinn-vinn samarbeid vil Kina fortsette og utvikle økonomisk samarbeid med alle land, også med Norge. Vi vil kjempe mot unilateralisme og proteksjonisme, beskytte det multilaterale handelssystemet, og bidra til global økonomisk stabilitet og utvikling.

Samarbeid er det eneste riktige valget for Kina og USA. En vinn-vinn løsning er den eneste veien mot en bedre fremtid. Det er i bade Kinas og USAs interesse å inngå en avtale som kommer begge land til gode, og dette forventes også av resten av verden.

Vi håper derfor at USA kan trekke i samme retning som Kina for å oppnå dette.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.