lederplass 8. august skriver Dagens Næringsliv om den norske ferieloven og forholdet til EUs arbeidstidsdirektiv (artikkel 7), som gir arbeidstagere rett til fire uker årlig betalt ferie.

Som DN skriver er ikke EU-lovgivningen alltid rett frem å tolke; den er i stor grad preget av EU-domstolens fortolkning og avgjørelser, og er i stadig utvikling. Departementet følger derfor nøye med på rettsutviklingen, og den norske ferieloven er blitt endret flere ganger nettopp som følge av avgjørelser fra EU-domstolen.

DN skriver at det er uklart hva som ligger i at departementet har hatt dialog med Esa om den norske ferieloven. I forbindelse med at Norge i 2019 ble klaget inn for Eftas overvåkningsorgan, Esa, for påstått brudd på arbeidstidsdirektivets krav om fire uker årlig betalt ferie, har Esa stilt spørsmål ved den norske ordningen med forutgående opptjening av feriepenger. Departementet har redegjort skriftlig for vårt regelverk og har også hatt møte med Esa om dette.

Problemstillingen DN tar opp er altså godt kjent for departementet og er under vurdering.

Det vil fra tid til annen kunne oppstå uenighet om tolking av EØS-retten. Dette er en av grunnene til at vi ikke har lagt bort saken, men tvert imot har en dialog med Esa om den norske ferieloven.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.